Členské příspěvky

Příspěvky členů florbalového oddílu všech kategorií (vyjma mužů A, žen A a juniorů A) jsou 4 000 Kč na pololetí.

Muži AŽeny A a Junioři A mají částku 4 500 Kč na pololetí.

Stále platí, že další rodinný příslušník (kategorie starší žáci a mladší) platí 1/2 členského příspěvku.

Dále ještě připomínáme členům spolku, že musí uhradit příspěvek člena spolku 100 Kč na rok.

Všechny platby jsou generovány v naší členské sekci EOS. Včetně čísla účtu, VS i částky.

Jako každý rok lze požádat o splátkový kalendář na e-mail sekretari@florbalusti.cz, který schvaluje Rada spolku.