Školní kroužky

Florbal je mladý ambiciózní sport, který má stále více a více příznivců. Stále více populární je na školách a proto ve spolupráci se základními školami v Ústí nad Labem vedeme kroužky florbalu přímo na školách. Děti tak nemusí cestovat za zájmovým kroužkem, ale mají ho přímo před či po vyučování na škole.

Kroužek je určen všem, kteří s florbalem teprve začínají i pokročilým, kteří jsou členy Florbal Ústí.

V rámci kroužku se děti učí nejen základy florbalu, ale i základní pohybové dovednosti, kolektivní hry a především mají radost z pohybu a ze hry.

 V případě zájmu pak mohou děti plynule přejít do našich klubových kategorií, kde na ně čekají turnaje či jednotlivá utkání.

Přehled kroužků na ZŠ

ZŠ Palachova – florbalový kroužek na ZŠ Palachova probíhá od roku 2019

ZŠ Mírová - florbalový kroužek na ZŠ Mírová probíhá od roku 2022