Pozvánka na valnou hromadu

Vážení členové spolu Florbalu Ústí. Rádi bychom Vás pozvali na letošní valnou hromadu, která se uskuteční 23.11.2023 v prostorách Gymnázia Jateční.

18_20211111_103351.jpg

Valná hromada 

Termín: 23.11.2023 v 17:00
Místo:
Gymnázium Jateční

Program:


  1) Zahájení valné hromady v 17:00

  2) Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady

  3) Schválení navrženého programu jednání valné hromady

  4) Aktualizace členů spolku (noví, vyřazení)

  5) Plány práce a rozvoje klubu v sezónách 2023/2024

  6) Plány sportovní činnosti v sezónách 2023/2024

  7) Rezignace členů Rady spolku a Revizní komise

  8) Volba nových členů Rady spolku

  9) Volba nových členů Revizní komise

  10) Informace o činnosti Rady spolku v sezóně 2022/2023 a plán pro 2023/2024

  11) Informace o činnosti Revizní komise sezóně 2022/2023 a plán pro 2023/2024

  12) Informace o plánu rozpočtu na sezónu 2023/2024

  13) Různé, diskuse

  14) Závěr

V případě zájmu vstupu do spolku vyplňte přihlášku a doručte ji manažerovi klubu na email: david.stummer@florbalusti.cz. Pokud jste členem, ale VH se nemůžete zúčastnit, můžete vyplnit a předat plnou moc. 

Těšíme se na Vás!

Autor:
Jiří Horák