Florbal Ústí

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení členové spolu Florbalu Ústí. Rádi bychom Vás pozvali na letošní valnou hromadu, která se uskuteční 25.11.2021 v prostorách Gymnázia Jateční.

18_20211111_103351.jpg

Valná hromada 


Termín: 25.11.2021 v 19:00
Místo:
Gymnázium Jateční

Program:

1)    Zahájení valné hromady v 19:00

2)   Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady

3)    Schválení navrženého programu jednání valné hromady 

4)    Aktualizace členů spolku (noví, vyřazení) 

5)    Plány práce a rozvoje klubu v sezónách 2020/2021 a 2021/2022

6)    Plány sportovní činnosti v sezónách 2020/2021 a 2021/2022

7)    Rezignace členů Rady spolku a Revizní komise

8)    Volba nových členů Rady spolku

9)    Volba nových členů Revizní komise

10)   Informace o činnosti Rady spolku v sezóně 2019/2020 a 2020/2021 a plán
pro 2021/2022

11)    Informace o činnosti Revizní komise sezóně 2019/2020 a 2020/2021 a
plán pro 2021/2022

12)   Informace o plánu rozpočtu na sezónu 2019/2020

13)   Různé, diskuse

14)   Závěr

V případě zájmu vstupu do spolku vyplňte přihlášku a doručte ji manažerovi klubu na email: david.stummer@florbalusti.cz. Pokud jste členem, ale VH se nemůžete zúčastnit, můžete vyplnit a předat plnou moc. Ke stažení zde.

Těšíme se na Vás!

Autor:
Jiří Horák