V porovnání všech klubů v ČR šlapeme elitě na paty

V rámci programu PP3, kdy Český florbal hodnotí všechny kluby v ČR a porovnává je v několika ukazatelích jsme si mírně pohoršili.

446_20240617_192709.png

Program podpory prošel před startem minulého ročníku výraznou obměnou. Nově je zaměřen na podporu budování pozice florbalu v České republice ve spolupráci a za pomoci oddílů. 

Komplexně se v rámci něj řeší rozvoj celého českého florbalu ve čtyřech hlavních pilířích, jimiž jsou velikost, spolupráce, vizibilita a popularita, přičemž každý má svou váhu a celkové pořadí je součtem bodů za jednotlivé pilíře. Největší důraz je kladen na velikost oddílu, jejíž váha v rámci bodování dosahuje téměř 40 %, a schopnost oddílu spolupráce s municipalitami, váha tohoto pilíře je 28 %.


V tom nejdůležitějším kritériu jsme až na 30. místě. Přestože máme přes 300 členů, je před námi 29 klubů, kteří jsou na tom lépe. K těm vůbec nejlepším patříme naopak v marketingu. Dlouhodobá práce, kdy věnujeme spoustu úsilí tomu, aby byl zápas zároveň i show nese ovoce. Před námi jsou pouze 3 kluby v ČR: Tatran Střešovice, Florbal MB a Florbal Chodov.

Redakce